حوزه های صنعتـــی
چالش info
 • فرصت تجاری سازی ایده های جدید در مصالح نوین صنعت و ساختمان

  تاریخ شروع :‌ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ تاریخ پایان :‌ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
 • فراخوان سرمایه گذاری طرح های برتر صنعت انرژی مبتنی بر فناوری نانو

  تاریخ شروع :‌ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ تاریخ پایان :‌ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰
 • سرمایه‌گذاری در طرح‌های برتر حوزه‌ی محیط زیست مبتنی بر فناوری‌ نانو

  تاریخ شروع :‌ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ تاریخ پایان :‌ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰
 • ساخت داروهای ضدگلوکوم برپایه فناوری‌های نوین دارورسانی

  تاریخ شروع :‌ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ تاریخ پایان :‌ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
حوزه های صنعتـــی

کلمات کلیدی: نانومواد؛ گوگردزدائی؛ گازوئیل؛ لوکوموتیو؛ خوردگی.

یکی از بزرگترین مشکلات صنعت از جمله بخش ریلی، آلودگی ایجاد شده ناشی از احتراق گازوئیل است. علت اصلی این آلودگی وجود گوگرد در سوخت است. وجود گوگرد در سوخت از یک سو سبب تولید...

مرکز نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی مرکز برق و انرژی
بخش آماری