حوزه های صنعتـــی
حوزه های صنعتـــی
مشاهده گزارش

کاربردهای نانوپوششهای سخت و مقاوم در صنعت حمل ونقل ریلی

تاریخ : ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ تعداد بازدید :‌ ۲۷۰۹
در این گزارش سعی شده تا با نگاهی به فناوری نانوپوشش، بتوان مشکلات تجهیزات صنعت حمل ونقل ریلی در حوزه سایش، فرسایش و خوردگی را مرور نمود و برای آنها راهکار ارایه داد.
از آنجا که فناوری نانو، یک رویکرد جدید به همه علوم و فنون می باشد، این فناوری کاربردهای گسترد های در صنعت حمل ونقل یافته است. امروزه صنعت حم ل ونقل ریلی به ویژه راه آهن به عنوان یک وسیله ارتباطی جذاب مورد توجه است. از اینرو این نوشتار صرفا به کاربردهای «فناوری نانوپوشش در صنعت حمل ونقل ریلی » معطوف شده است. به عنوان مثال ابزارآلات مورد استفاده در تعمیر چرخ ها، ریلها، محورها و تقاطع های ریلی مورد استفاده در صنعت حمل ونقل ریلی به شدت نیازمند فناوری نانوپوششها است.
بیش از یکصد سال است که از عملیات سطحی و استحکام بخشی موضعی سطح، به عنوان راهکاری عملی برای بهبود عملکرد و افزایش عمر قطعات استفاده می شود. در دو دهه اخیر با ظهور فناوری های نوین، فرایندهای سنتی گذشته یا با این فناوری تکمیل و اصاح شده و یا اینکه جایگزین مناسبی برای آنها معرفی شده است. برای مثال مضرات زیست محیطی در فرآیند آبکاری کروم سخت، تنها یکی از این عیوب است. ضمن اینکه بهبود خواص سطحی حاصل از رو شهای نوین بسیار بیشتر از فرآیندهای سنتی است.
حفظ، نگهداری و تعمیرات تجهیزات در صنایع بزرگ مانند صنعت حم ل ونقل ریلی در برابر سایش، فرسایش، خوردگی و مقاومت به ضربه از موارد مهم م یباشد. در سا لهای اخیر با گسترش فناوری نانو، شرک تهای بزرگ دنیا سعی در استفاده از این فناوری در بخ شهای مختلف صنعت حمل ونقل ریلی داشته اند.
فایل کامل  گزارش را از اینجا دریافت نمایید.

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code